POIG 8.2

Projekt realizowany przez Kancelarię Podatkową będzie polegał na rozwoju współpracy z partnerami w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Zakładana jest integracja systemów informatycznych podmiotów biorących udział w projekcie w celu umożliwienia automatyzacji oraz usprawnienia wymiany informacji.

W ramach integracji będą realizowane następujące procesy:

  • zarządzania relacjami z klientami,
  • elektronicznej wymiany danych,
  • koordynacji działań partnerskich BPM,
  • outsourcingu procesów biznesowych.

W celu polepszenia współpracy i lepszego obiegu dokumentacji zostaną wprowadzone standardy zgodne z normami EDI. Jednocześnie zostanie wprowadzony zaawansowany podpis elektroniczny.

Wprowadzenie powyższych standardów znacznie przyspieszy obieg dokumentacji i wyeliminuje błędy pojawiające się w czasie przesyłania dokumentacji metodą tradycyjną.

Powyższy system pozwoli zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy zainteresowane firmy do współpracy przy wykorzystaniu najwyższych standardów systemów elektronicznych.