Księgi handlowe

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy.
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne.
 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości.
 • Rejestracja dokumentów księgowych.
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji.
 • Nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzanie sal.
 • Monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych).
 • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych instytucji.
 • Przygotowywanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta.
 • Przygotowywanie budżetów oraz kontrola realizacji polityki budżetowej firmy.
 • Reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.