Książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia książki przychodów i rozchodów oferujemy:

 • Dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT).
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7.
 • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji.
 • Reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego.
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych.
 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy.
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.