OFERTA

  • Roczne Rozliczenie Podatników
  • Zakładanie firm
  • Księgi handlowe
  • Książka przychodów i rozchodów
  • Ryczałt
  • Karta Podatkowa
  • Kadry i płace

Zarządzanie przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu zewnętrznych usług księgowych odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Pozwala skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Outsourcing umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych firmy, dzięki minimalizacji wydatków związanych z utrzymaniem i organizacją struktur niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi funkcjami i celami.

Pozostałe usługi

  • Wyprowadzanie zaległości
  • Opracowywanie wniosków kredytowych
  • Szkolenia u klienta w zakresie obsługi programów księgowo-płacowych oraz programu Płatnik

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.