Karta Podatkowa

W ramach prowadzenia Karty Podatkowej oferujemy:

  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT).
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych: VAT-7.
  • Reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS.
  • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego.
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych.
  • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy.
  • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
  • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.