Kadry i płace

W ramach obsługi kadr i płac proponujemy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników.
 • Przygotowywanie i rozliczanie listy płac.
 • Utajnianie wysokości wynagrodzeń – drukowanie pasków lub pojedynczych list płac.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich.
 • Roczne rozliczanie podatników.
 • Wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych.
 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA).
 • Sporządzanie przelewów i bieżące informacje o wysokości wpłat.
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników: PIT-4.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych: PIT-11, PIT-40, PIT-8B.
 • Obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS.
 • Występowanie w imieniu firmy o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec ZUS.

Istnieje możliwość zlecania nam usług w samodzielnie zdefiniowanym zakresie, np. sporządzanie deklaracji miesięcznych dla ZUS czy obsługa listy płac bez prowadzenia akt pracowników.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.