Zakładanie firm

Pragniemy Państwu zaproponować usługę rejestracji firmy. W tym celu przedstawiamy poniższy Poradnik.

Osoba fizyczna – przedsiębiorca

Podjęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna – przedsiębiorca nie wymaga zawarcia umowy.

Spółki

Jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona w spółce, pierwszą czynnością będzie zawarcie umowy spółki.

Umowy spółki cywilnej i spółki jawnej mogą zostać zawarte w zwykłej formie pisemnej, natomiast umowy innych spółek sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

Stowarzyszenie, fundacja

Statut stowarzyszenia sporządza się w formie pisemnej, natomiast akt ustanowienia fundacji przygotowuje notariusz, jednak bez żadnych opłat.

Gdzie się zarejestrować?

Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną albo w spółce cywilnej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Może też ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pozostali przedsiębiorcy – spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą – podlegają rejestracji w KRS.

Rejestracja firmy – kolejne kroki

W praktyce rejestracja firmy odbywa się w kilku etapach:

  1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej.
  2. Sprawdzenie czy działalność, którą się interesujemy, nie wymaga zezwoleń, koncesji lub licencji.
  3. Rejestracja firmy w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
  4. Zgłoszenie druku VAT-R w urzędzie skarbowym (opcjonalne).
  5. Zgłoszenie do ZUS.
  6. Założenie konta bankowego (opcjonalnie).
Ad 3. Rejestracja firmy w CEIDG

Wniosek CEIDG-1 można wypełnić internetowo lub tradycyjnie na papierze. Jeśli chcemy założyć firmę przez internet, można to zrobić na stronie www.firma.gov.pl. Do rejestracji potrzebne będzie wykupienie podpisu elektronicznego. Jeśli nie chcemy kupować takiego podpisu, istnieje możliwość potwierdzenia danych za pomocą profilu zaufanego; aby go uzyskać, należy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i w ciągu 14 dni udać się do punktu potwierdzającego profil w celu potwierdzenia tożsamości.

Inną opcją jest wypełnienie dokumentu CEIDG-1 anonimowo oraz udanie się w ciągu 7 dni od wypełnienia wniosku do urzędu miasta, aby podać swoją tożsamość.

Ad 4. Zgłoszenie firmy do VAT

Należy się zarejestrować jako czynny podatnik VAT (należy sprawdzić limity – od kiedy jest obowiązek rejestracji). Aby to zrobić, należy dostarczyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R oraz uiścić 170 zł opłaty skarbowej.

Ad 5. Zgłoszenie do ZUS

Informację o tym, że założyliśmy działalność gospodarczą, mamy obowiązek przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznie.

Ad 6. Założenie konta bankowego

Nie istnieje obowiązek zakładania konta bankowego na potrzeby firmy. Jest to jednak zalecane.

INNE URZĘDY

URZĄD CELNY

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie celnym (aktualizacja w terminie 7 dni od zmiany). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców wytwarzających lub handlujących wyrobami akcyzowymi.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli w chwili rozpoczęcia działalności nie wiemy, czy firma będzie pracodawcą, zgłoszenie należy złożyć z chwilą zatrudnienia pracowników.

SANEPID

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

GIIF

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej związane są z obowiązkiem zgłoszenia podjęcia tej działalności do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

BIURO RACHUNKOWE

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia urządzeń księgowych:

  • we własnym zakresie,
  • samodzielnie,
  • zatrudniając księgową,
  • w biurze rachunkowym.

Prowadzenie księgowości samodzielnie przez przedsiębiorcę nie posiadającego żadnych uprawnień jest dopuszczalne. Również zatrudniona w firmie księgowa nie jest zobowiązana do legitymowania się żadnymi uprawnieniami. Jednak biuro rachunkowe może zapewnić Państwu „spokojny sen”. Biuro rachunkowe to podmiot zobowiązany do wykonywania usług ze szczególną dbałością o interesy swojego klienta.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w posiadaniu naszej Kancelarii. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.